Բույսերի պաշտպանության միջոցներ

Ընկերությունը Հայաստան է ներմուծում եվրոպական առաջատար կազմակերպությունների կողմից արտադրվող բույսերի վնասատուների դեմ պայքարի և կենսաբանական փոշոտման միջոցներ: Այս միջոցները հնարավորություն են տալիս էկոլոգիապես մաքուր եղանակներով ապահովել բարձր բերքատվություն, ինչի շնորհիվ լայն կիրառություն են ստացել ամբողջ աշխարհում: Բույսերի կենսաբանական փոշոտման և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցներն արդեն հաջողությամբ կիրառվում են Հայաստանում` բուսաբուծական արտադրության բոլոր ոլորտներում` այգիներ, տնկարաններ, դաշտեր, և հատկապես հիանալի արդյունք են ապահովում ծաղիկների, հատապտուղների և բանջարեղենի ջերմատներում ու ջերմոցներում:

Ոչինչ չի գտնվել

Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը, տվյալ ամսաթվով լուրեր գոյություն չունեն: