Ձկնաբուծություն

Հիմնվելով մեր փորձի ու օգտագործելով մեր ու մեր գործընկերների հետ համագործակցության արդյունքում ունեցած սարքավորումներն ու տեխնոլոգիաներն՝ առաջարկում ենք ինչպես համալիր, այնպես էլ մասնակի ձկնաբուծական տնտեսությունների նախագծում, կառուցում և շահագործում: Այս տնտեսությունները հարմար են տարբեր տարածքների, ձկնատեսակների ու ջրային օբյեկտների համար: Տնտեսությունների ամբողջ նախագծումն, անհրաժեշտ սարքավորումների առաքումը, տեղադրումն ու սկզբնական շահագործումը կազմակերպե´ք մեր ընկերության հսկողությամբ:

Մշտապես հասանելի ենք տրամադրելու մասնագիտացված խորհրդատվական ծառայություններ՝ թույլ տալով պատվիրատուին ունենալ արդյունավետ ծախսերով, շահութաբեր, ֆունկցիոնալ, հուսալի ու էկոլոգիապես կայուն ձկնաբուծական տնտեսություն: