Ընկերության մասին

«Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության (ՀԲԱԿ) առաքելությունը Հայաստանում ագրարային-արդյունաբերական արտադրանքի արտադրության և արտահանման ծավալների ընդլայնումն է` արտադրությունից իրացում ամբողջ արժեշղթայի զարգացման, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման և միջազգային լավագույն փորձի կիրառման միջոցով:

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2011 թվականին:

Հետամուտ լինելով իր առաքելությանը` ընկերությունը ծրագրեր է մշակում և իրականացնում հետևյալ ուղղություններով`

 • արդյունաբերական խոշոր ջերմատնային տնտեսությունների զարգացում,
 • փոքր թաղանթապատ ջերմոցային տնտեսությունների զարգացում,
 • խաղողագործության և գինեգործության զարգացում,
 • բաց և փակ գրունտերում բարձրարժեք հատապտուղների մշակություն,
 • ձկան և ձկնամթերքի արտադրության և արտահանման զարգացում,
 • գյուղատնտեսության բնագավառում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում:

Իր կողմից մշակված ծրագրերին զուգընթաց ընկերությունն իրականացնում է.

 • ժամանակակից ջերմատների բիզնես պլանների մշակում և նախագծում,
 • ջերմատների և ջերմատնային տեխնոլոգիաների մատակարարում և մոնտաժ,
 • խաղողի և պտղատու այգիների կաթիլային ոռոգման և հակակարկտային պաշտպանիչ համակարգերի նախագծում, մատակարարում և մոնտաժ,
 • պտղատու ծառերի և բարձրարժեք հատապտուղների տնկանյութի մատակարարում
 • բույսերի վնասատուների դեմ պայքարի կենսաբանական և մեխանիկական միջոցների մատակարարում
 • ագրոնոմիական խորհրդատվության տրամադրում
 • ձկնաբուծական տնտեսությունների նախագծում, սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժ
 • ձկնաբուծական բնագավառում խորհրդատվության տրամադրում

Իր գործունեության իրականացման ընթացքում ընկերությունը համագործակցում է եվրոպական և այլ երկրների առաջատար արտադրող, մատակարար և խորհրդատվական գործընկեր կազմակերպությունների հետ` ապահովելով մատակարարվող ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների բարձր որակ: